Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXIV/218/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIV/218/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Połaniec na 2017 rok
22.12.2016 więcej
Sprawozdanie 2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
12.04.2016 więcej
Uchwała Nr XVII/113/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
28.12.2015 więcej
Sprawozdania
z realizacji budżetu za rok 2014 i 2015
16.11.2015 więcej
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.
27.08.2015 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
17.04.2015 więcej