Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 111/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016r. w
sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu
Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
16.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 99/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 listopada 2016r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok.
19.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 95/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 18 listopada 2016r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
28.11.2016 więcej
Protokół Nr XXV/2016
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 15 maja 2016
roku
04.07.2016 więcej
Protokół Nr XXIV/2016
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 kwietnia 2016 roku
04.07.2016 więcej