Lista artykułów

Nazwa artykułu
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
26.04.2016 więcej
Sprawozdanie Burmistrza MiG Połaniec, odpady komunalne 2014 rok
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK
09.02.2016 więcej
Informacja o podmiocie odbierającym odpady w roku 2016
Urząd Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w roku 2016
odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Połaniec realizować będzie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. z siedzibą ul.
Krakowska 11, 28-230 Połaniec.
31.12.2015 więcej