Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
ogłoszenie pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina
Połaniec, w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice”
19.05.2017 więcej
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 kwietnia 2017 roku (godz. 15:30)
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 31
maja 2017 roku.
19.05.2017 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 maja 2017 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru wsi Rybitwy
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19
maja 2017 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Obszaru wsi Rybitwy
19.05.2017 więcej
INFORMACJA
o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Zdzieci Nowe gmina Połaniec
19.05.2017 więcej
Ogłoszenie sądowe
Ogłoszenie sądowe
15.05.2017 więcej
OGŁOSZENIE Nr 12/2017 z dnia 12 maja 2017 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor Stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Rady
Miejskiej
12.05.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
Inspektor Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie
Techniczno-Inwestycyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w
Połańcu
12.05.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 11/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszy referent pełniący funkcję Pracownika ds. monitoringu
i sprawozdawczości w projekcie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
pt. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie
Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i
opiekuńczych” w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
09.05.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 10/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicz
Młodszy referent pełniący funkcję Asystenta koordynatora
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla
usług asystenckich i opiekuńczych” w Urzędzie Miasta i
Gminy w Połańcu
09.05.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 9/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszy referent pełniący funkcję Koordynatora
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla
usług asystenckich i opiekuńczych”
09.05.2017 więcej