Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE
Zaproszenie w ramach konsultacji społecznych projektu "Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016-2023"
20.06.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
Inspektor Stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Rady
Miejskiej
02.06.2017 więcej
INFORMACJA o wynikach naboru
na urzędnicze stanowisko pracy - Młodszy Referent -Pracownik
ds. monitoringu i sprawozdawczości
31.05.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 12/2017
Inspektor Stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Rady
Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
31.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie rozpoczęcia
projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy
Połaniec na lata 2016-2023
30.05.2017 więcej
INFORMACJA o wynikach naboru
na urzędnicze stanowisko pracy - Młodszy Referent - Asystent
koordynatora projektu
29.05.2017 więcej
INFORMACJA o wynikach naboru
na urzędnicze stanowisko pracy - Młodszy Referent - Koordynator
projektu
29.05.2017 więcej
Obwieszczenie
w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny
Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016-2023
23.05.2017 więcej