Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze Partnera
do wspólnej realizacji projektu
20.10.2017 więcej
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 października 2017 roku (godz. 15 30)
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26
października 2017 roku (godz. 1530)
20.10.2017 więcej
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 19 października 2017 r. – godz. 1530.
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 19
października 2017 r. – godz. 1530.
18.10.2017 więcej
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 79
18.10.2017 więcej
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego do konsultacji projektu rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. W
załączeniu Komunikat, Formularz Zgłaszania Opinii do Projektu
oraz ankieta aktualizacyjna do bazy danych organizacji
pozarządowych działających na terenie miasta i gminy
Połaniec.
11.10.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Główny
Księgowy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Połańcu
04.10.2017 więcej
Ogłoszenie
nabór uzupełniający dla osób niepełnosprawnych i
niesamodzielnych do projektu pn. „Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla
usług asystenckich i opiekuńczych”
29.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza MiG Połaniec z dnia 25.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego-Dyrektora SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu
Ogłoszenie Burmistrza MiG Połaniec o konkursie na stanowisko
kierownika podmiotu leczniczego-Dyrektora SPZOZ Przychodnia
Zdrowia w Połańcu
25.09.2017 więcej
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 września 2017 roku (godz. 1530)
Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28
września 2017 roku (godz. 1530)
25.09.2017 więcej
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko
Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
22.09.2017 więcej