Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert na usługi: weryfikacja predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych
Zaproszenie do składania ofert na usługi: weryfikacja
predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych
11.08.2017 więcej
Zarządzenie nr 90 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie
Zarządzenie nr 90 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z
dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zrębinie
11.08.2017 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru "Połaniec-Lipowa"
10.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE - wydłużenie terminu naboru zgłoszeń do projektu
pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie
Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych”
08.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 sierpnia 2017 r.
03.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE o naborze dla osób potrzebujących pomocy
do projektu pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i
opiekuńczych”
03.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE o naborze - asystent
GMINA POŁANIEC ogłasza nabór do projektu pn: „Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec -
wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych”
03.08.2017 więcej
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Połańcu
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Połańcu
03.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 25 lipca 2017 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego.
25.07.2017 więcej
Informacja - stypendia szkolne, zasiłki szkolne 2017/2018
Informacja - stypendia szkolne, zasiłki szkolne 2017/2018
20.07.2017 więcej