Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor-
stanowisko ds regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych
24.02.2017 więcej
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o otwartym
spotkaniu interesariuszy rewitalizacji w ramach konsultacji
społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Połaniec na lata 2016 - 2023.
23.02.2017 więcej
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o przystąpieniu do
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Osiedla Południe w Połańcu
20.02.2017 więcej
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o przystąpieniu do
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru "Łęg-Zachód"
20.02.2017 więcej
Obwieszczenie nr 1/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC z dnia 17 lutego 2017 r.
17.02.2017 więcej
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 16 marca 2016 roku
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Połańcu w
dniu 16 marca 2016 roku
16.02.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 6/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie Nr 6/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
10.02.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 5/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie Nr 5/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
10.02.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 4/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie Nr 4/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
10.02.2017 więcej