Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o braku konieczności
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata
2016-2023
24.03.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY MŁODSZY REFERENT
MŁODSZY REFERENT pełniący funkcję Asystenta koordynatora
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. ,, Aktywna
integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec
zagrożonych wykluczeniem społecznym’’
22.03.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 7/2017
MŁODSZY REFERENT pełniący funkcję Asystenta koordynatora
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. ,, Aktywna integracja
społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych
wykluczeniem społecznym’’
21.03.2017 więcej
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Główny Księgowy
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Połańcu
20.03.2017 więcej
Sesja Rady Miejskiej w dniu 20 marca 2017 roku
Sesja Rady Miejskiej w dniu 20 marca 2017 roku
13.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
MŁODSZY REFERENT pełniący funkcję Asystenta koordynatora
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. ,, Aktywna integracja
społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych
wykluczeniem społecznym’’ w Urzędzie Miasta i Gminy w
Połańcu
09.03.2017 więcej
INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT pełniący funkcję Asystenta koordynatora
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. ,, Aktywna integracja
społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych
wykluczeniem społecznym’’ w Urzędzie Miasta i Gminy w
Połańcu
09.03.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie
wydania decyzji na usunięcie drzew.
08.03.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR pełniący funkcję Koordynatora
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. ,, Aktywna integracja
społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych
wykluczeniem społecznym’’
07.03.2017 więcej
Ogłoszenie
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
07.03.2017 więcej