Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 01.01.2017 r. Kierownik SCUW
Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 01.01.2017 r. Kierownik
SCUW Agnieszka Trela
06.02.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Pracownicy UMiG w Połańcu
20.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy
20.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
radnych Rady Miejskiej w Połańcu
18.05.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Połańcu za rok 2014
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Połańcu za
rok 2014
20.05.2015 więcej