Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr XLVI/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 13
września 2017 roku
26.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLV/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 sierpnia 2017 roku
26.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLIV/2017 Rady Miejskiej z posiedzenia w dniu 3 sierpnia 2017 roku
Projekt protokołu Nr XLIV/2017 Rady Miejskiej z posiedzenia w
dniu 3 sierpnia 2017 roku
29.08.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLIII/2017 Rady Miejskiej z posiedzenia w dniu 19 lipca 2017 roku
Projekt protokołu Nr XLIII/2017 Rady Miejskiej z posiedzenia w
dniu 19 lipca 2017 roku
29.08.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 31 maja 2017 roku
17.07.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLI/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 7 maja 2017
roku
17.07.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XL/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 kwietnia 2017 roku
30.05.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXXIX/2017 z obrad Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 marca 2017 roku
Projekt protokołu Nr XXXIX/2017 z obrad Rady Miejskiej w
Połańcu w dniu 30 marca 2017 roku
26.04.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXXVIII z obrad Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 20 marca 2017 roku
Projekt protokołu Nr XXXVIII/2017 z obrad Rady Miejskiej w
Połańcu w dniu 20 marca 2017 roku
26.04.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2017 roku
Projekt protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia
16 lutego 2017 roku
17.03.2017 więcej
12