Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr XLII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 31 maja 2017 roku
17.07.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLI/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 7 maja 2017
roku
17.07.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XL/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 kwietnia 2017 roku
30.05.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXXIX/2017 z obrad Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 marca 2017 roku
Projekt protokołu Nr XXXIX/2017 z obrad Rady Miejskiej w
Połańcu w dniu 30 marca 2017 roku
26.04.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXXVIII z obrad Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 20 marca 2017 roku
Projekt protokołu Nr XXXVIII/2017 z obrad Rady Miejskiej w
Połańcu w dniu 20 marca 2017 roku
26.04.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2017 roku
Projekt protokołu Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia
16 lutego 2017 roku
17.03.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2017 roku
Projekt protokołu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26
stycznia 2017 roku
17.03.2017 więcej