Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół Nr XLII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 31 maja 2017 roku
26.07.2017 więcej
Protokół Nr XLI/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 7 maja 2017
roku
26.07.2017 więcej
Protokół Nr XL/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 kwietnia 2017 roku
06.06.2017 więcej
Protokół Nr XXXIX/2017 z obrad Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 marca 2017 roku
Protokół Nr XXXIX/2017 z obrad Rady Miejskiej w Połańcu w
dniu 30 marca 2017 roku
04.05.2017 więcej
Protokół Nr XXXVIII/2017 z obrad Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 20 marca 2017 roku
Protokół Nr XXXVIII/2017 z obrad Rady Miejskiej w Połańcu w
dniu 20 marca 2017 roku
04.05.2017 więcej
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 16 lutego 2017 roku
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w
dniu 16 lutego 2017 roku
23.03.2017 więcej
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 stycznia 2017 roku
Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w
dniu 26 stycznia 2017 roku
23.03.2017 więcej