Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu ul. Żapnio... 2017-07-31 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-21 Zobacz
2 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pracowni kulinarnej w ... 2017-06-07 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-21 Zobacz
3 Remont w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec 2017-08-03 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-19 Zobacz
4 "Wykonanie dokumentacji kosztorysowej składającej się z kosztorysu inwestorsk... 2017-07-24 12:00 zapytanie o cenę 2017-07-19 Zobacz
5 Remont w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec 2017-07-18 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-18 Zobacz
6 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskie... 2017-07-17 12:00 zapytanie o cenę 2017-07-17 Zobacz
7 Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem zgodnym ze... 2017-08-23 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-17 Zobacz
8 Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu „Szkoła inaczej – ... 2017-06-01 23:59 zapytanie o cenę 2017-06-09 Zobacz
9 Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko instruktora/trener... 2017-06-06 09:00 zapytanie o cenę 2017-06-09 Zobacz
10 usługi edukacyjne obejmujące realizację zajęć niestacjonarnych w ramach proj... 2017-06-09 14:00 zapytanie o cenę 2017-06-08 Zobacz