Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXIV/229/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/240/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXXIV/229/2016 zmieniająca uchwałę Nr
XXXVII/240/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału
Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/228/2016 zmieniająca uchwałę Nr LXII/394/14 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XXXIV/228/2016 zmieniająca uchwałę Nr LXII/394/14
z dnia 9 września 2014 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy
Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/227/2016 w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXIV/227/2016 w sprawie powołania Rady Seniorów
Miasta i Gminy Połaniec
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/226/2016 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu
Uchwała Nr XXXIV/226/2016 w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Połańcu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/225/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIV/225/2016 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/224/2016 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Połańcu przy ulicy Ruszczańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 1 Połaniec jako działka numer 5869/9 o powierzchni 0,3737ha
Uchwała Nr XXXIV/224/2016 w sprawie: sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Połańcu
przy ulicy Ruszczańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów
obrębu 1 Połaniec jako działka numer 5869/9 o powierzchni
0,3737ha
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/223/2016 w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdzieci Nowe, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 15 Zdzieci jako działka numer 21/3 o powierzchni 0,09 ha, w drodze przetargu
Uchwała Nr XXXIV/223/2016 w sprawie: sprzedaży nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Zdzieci Nowe, gmina
Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego
15 Zdzieci jako działka numer 21/3 o powierzchni 0,09 ha, w
drodze przetargu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/222/2016 w sprawie: zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Brzozowa gmina Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 371,374,437/1
Uchwała Nr XXXIV/222/2016 w sprawie: zamiany gruntów
położonych w obrębie geodezyjnym Brzozowa gmina Połaniec,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:
371,374,437/1
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/221/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXIV/221/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/220/2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
Uchwała Nr XXXIV/220/2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta i
Gminy Połaniec na 2016 rok
22.12.2016 więcej