Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVII/241/2017 w sprawie dopłaty do 1 m3 dostarczonej wody oraz 1m3 odprowadzanych ścieków wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXVII/241/2017 w sprawie dopłaty do 1 m3
dostarczonej wody oraz 1m3 odprowadzanych ścieków wynikającej
z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec
23.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/240/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXVII/240/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Miasta i Gminy Połaniec
23.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/239/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017- 2023
Uchwała Nr XXXVII/239/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-
2023
23.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/238/2017 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
Uchwała Nr XXXVII/238/2017 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i
Gminy Połaniec na 2017 rok
23.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/237/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2017 – 2020
Uchwała Nr XXXVII/237/2017 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2017
– 2020
23.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Miejskiej W Połańcu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Miejskiej W Połańcu z dnia 16
lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
17.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/235/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych w Połańcu, na okres 8 lat
Uchwała Nr XXXVI/235/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie w użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości
położonych w Połańcu, na okres 8 lat
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/234/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Łęg – Zachód”
Uchwała Nr XXXVI/234/2017 w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru ,,Łęg – Zachód”
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/233/2017 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne podstawy programowe dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
Uchwała Nr XXXVI/233/2017 w sprawie: ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne
podstawy programowe dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto i
Gminę Połaniec.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/232/2017 w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXVI/232/2017 w sprawie: zmiany Statutu Miasta i
Gminy Połaniec
02.02.2017 więcej
12