Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XL/262/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/292/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat, na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości położonych na terenie gm. Połaniec, w miejscowościach Brzozowa i Połaniec
Uchwała Nr XL/262/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27
kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/292/10
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat, na rzecz Gminy
Połaniec nieruchomości położonych na terenie gm. Połaniec,
w miejscowościach Brzozowa i Połaniec
04.05.2017 więcej
Uchwała Nr XL/261/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zamiany działek położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5218/1 i 5218/4 na działkę numer 5782
Uchwała Nr XL/261/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27
kwietnia 2017 roku w sprawie zamiany działek położonych w
Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5218/1 i
5218/4 na działkę numer 5782
04.05.2017 więcej
Uchwała Nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Łęg, gmina Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 41/2 i 42
Uchwała Nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27
kwietnia 2017 roku w sprawie zamiany gruntów położonych w
obrębie geodezyjnym Łęg, gmina Połaniec, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki numer 41/2 i 42
04.05.2017 więcej
Uchwała Nr XL/259/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu.
Uchwała Nr XL/259/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27
kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu dla jednostki
budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w
Połańcu.
04.05.2017 więcej
Uchwała Nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Uchwała Nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27
kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/03 Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia
diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
04.05.2017 więcej
Uchwała Nr XL/257/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/206/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Uchwała Nr XL/257/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27
kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/206/2016
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017
rok.
04.05.2017 więcej
Uchwała Nr XL/256/2017Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
Uchwała Nr XL/256/2017Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27
kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2017 rok
04.05.2017 więcej
Uchwała Nr XL/255/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2017 – 2020
Uchwała Nr XL/255/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27
kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2017 – 2020
04.05.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30
marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2017 rok
05.04.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/253/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2017 – 2020
Uchwała Nr XXXIX/253/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30
marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Połaniec na lata 2017 – 2020
05.04.2017 więcej
1234