Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 5953/5 położonej w Połańcu, z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości
Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Połańcuz dnia 20
marca 2017 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec
działki nr 5953/5 położonej w Połańcu, z przeznaczeniem do
gminnego zasobu nieruchomości
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 5841/7 położonej w Połańcu, z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec
działki nr 5841/7 położonej w Połańcu, z przeznaczeniem do
gminnego zasobu nieruchomości.
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku wsprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Połaniec, położonego w Połańcu przy ulicy Kościuszki 32/3, na rzecz jego najemcy.
Uchwała Nr XXXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 roku wsprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy
Połaniec, położonego w Połańcu przy ulicy Kościuszki 32/3,
na rzecz jego najemcy.
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy.
Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Rybitwy.
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr XXXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2017.
Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Połaniec na rok 2017.
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018
rok.
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodowych.
Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów
gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów
finansowych dla wydzielonych rachunków dochodowych.
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
27.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/242/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20
marca 2017 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2017 rok.
27.03.2017 więcej
123