Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczestników projektu „Szkoła inaczej – ... 2017-06-01 23:59 zapytanie o cenę 2017-06-09 Zobacz
2 Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko instruktora/trener... 2017-06-06 09:00 zapytanie o cenę 2017-06-09 Zobacz
3 usługi edukacyjne obejmujące realizację zajęć niestacjonarnych w ramach proj... 2017-06-09 14:00 zapytanie o cenę 2017-06-08 Zobacz
4 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pracowni kulinarnej w ... 2017-06-07 10:00 przetarg nieograniczony 2017-06-07 Zobacz
5 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położon... 2017-05-30 10:00 przetarg nieograniczony 2017-06-05 Zobacz
6 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące złożenia oferty na stanowisko instruktora/tren... 2017-05-30 15:19 zapytanie o cenę 2017-05-31 Zobacz
7 Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 30 uczestników/uczestniczek projektu pn... 2017-05-29 23:59 zapytanie o cenę 2017-05-31 Zobacz
8 Wykonanie badań medycyny pracy dla 30 uczestników/uczestniczek oraz wydanie k... 2017-05-29 23:59 zapytanie o cenę 2017-05-31 Zobacz
9 Usługi ubezpieczenia grupowego NNW dla 30 uczestników/uczestniczek projektu p... 2017-05-29 23:59 zapytanie o cenę 2017-05-31 Zobacz
10 Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem zgodnym ze... 2017-06-30 10:00 przetarg nieograniczony 2017-05-29 Zobacz