Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 118/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 18 października 2017
r. w w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017
rok.
23.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 117/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 16 października 2017
r. w sprawie powołania komisji d/s odbioru zamówienia
I.OA.271.189.2016
19.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 116/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 3 października 2017r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny
wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów
artystycznych I i II stopnia, dzieciom i młodzieży zajmującym
się twórczością artystyczną.
04.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 115/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 29 września 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok.
04.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 114/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 2 października 2017 r.
w sprawie zm. Zarządzenia Nr 20/2017 z dn. 9.02.2017 r. w
sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków
o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
02.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 113/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn 27 września 2017 r. w
sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
Miasta i Gminy Połaniec
27.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 112/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 26 września 2017 r. w
sprawie odwołania stanu alarmowego na terenie Miasta i Gminy
Połaniec
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 111/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 26 września 2017 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
26.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 110/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 25 września 2017 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika podmiotu
leczniczego - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu
25.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 109/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 25 września 2017 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji
Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Połaniec.
25.09.2017 więcej