Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 93/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 sierpnia 2017 r. w
sprawie przyznania jednorazowych stypendiów za uzyskanie
wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2016/2017, szczególnie
uzdolnionym uczniom ze szkół prowadzonych przez Gminę
Połaniec
17.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy przy ul. Szkolna
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z
dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy przy ul.
Szkolna 2
16.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy przy ul. Szkolna 2
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z
dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy
przy ul. Szkolna 2
16.08.2017 więcej
Zarządzenie nr 90 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie
Zarządzenie nr 90 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu z
dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zrębinie
11.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 89/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 03 sierpnia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.
03.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 88/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31 lipca 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok.
03.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 87/2017
Burmistrza Miasta Gminy Połaniec z dnia 27 lipca 2017r. w
sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
Połaniec
27.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 86/2017
Burmistrza Miasta Gminy Połaniec z dnia 27lipca2017r. w sprawie
przyjęcia harmonogramu czynności włączenia Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu do Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu
27.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 85/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 lipca 2017 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
26.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 84/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 lipca 2017 r. w
sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
w Ruszczy przy ul. Szkolnej 2
26.07.2017 więcej