Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 60/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 maja 2017 r. w
sprawiepowołania komisji konkursowej w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w
Połańcu przy ul. Madalińskiego 1 wraz z Filiami: Filią nr 1
przy ul. Żapniowskiej 1 i Filią nr 2 przy ul. Kościelnej 9
17.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
17.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 15 maja 2017 r. w
sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej
16.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 57/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 maja 2017 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.
12.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 56/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 maja 2017 r. w
sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Połańcu do wydawania decyzji administracyjnych
05.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 55/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 02 maja 2017 r. w
sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej w Połańcu
05.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 2 maja 2017 roku w sprawie odwołania pogotowia
przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec
02.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 29 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowdziowego
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 29 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia
przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec
02.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 51/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 kwietnia 2017 r. w
sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do
szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których
wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska
atmosferyczne na terenie Gminy Połaniec.
28.04.2017 więcej