Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 39/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 marca 2017 r. w
sprawie stawki czynszu za 1 m. kw. powierzchni użytkowej w
lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Połaniec
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 38/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 14 marca 2017 r. w
sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Połaniec na rok szkolny
2017/2018.
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 37/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 14 marca 2017 r. w
sprawie zasad rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Połaniec na rok szkolny 2017/2018.
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 36/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 14 marca 2017 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 35/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 6 marca 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok.
17.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 34/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 24 lutego 2017 r. w
sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu najmu
lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Połaniec
09.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 33/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 24 lutego 2017 r. w
sprawie
09.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 32/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 24 lutego 2017 r. w
sprawie
09.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 31/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 24 lutego 2017 r. w
sprawie
09.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 30/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 24 lutego 2017 r. w
sprawie
09.03.2017 więcej
1234