Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 27/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 23 lutego 2017 r.
23.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 26/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 22 lutego 2017 r.
23.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 25/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 15 lutego 2017 r.
23.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 24/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 lutego 2017 r. w
sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
17.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 23/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 14 lutego 2017 r. w
sprawie prawa pierwokupu.
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 22/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 14 lutego 2017 r. w
sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Publicznych
Przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Połaniec na rok szkolny 2017/2018.
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 21/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 14 lutego 2017 r. w
sprawie zasad rekrutacji do Publicznych Przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Połaniec na rok szkolny
2017/2018.
14.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 20/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 9 lutego 2017 r. w
sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków
o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
13.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 19/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
13.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
10.02.2017 więcej
123