Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 66/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 maja 2017 r. w
sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Przedszkola Publicznego w Połańcu przy ul Madalińskiego 1 wraz
z Filiami: Filia Nr 1 przy ul. Żapniowskiej 1 i Filią Nr 2 przy
ul. Kościelnej 9
30.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 65/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 maja 2017 r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor
ds.administracyjnych w Biurze Rady Miejksiej
30.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 64/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 19 maja 2017 roku w
sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszy
Referent - Asystenta Koordynatora Projektu
29.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 63/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 19 maja 2017 roku w
sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszy
Referent - Pracownik ds. monitoringu i sprawozdawczości
29.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 62/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 19 maja 2017 roku w
sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszy
Referent- Koordynator Projektu
29.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 61/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 19 maja 2017 roku w
sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach Specjalnej
Strefy Ekonomicznej "Starachowice"
23.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 60/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 maja 2017 r. w
sprawiepowołania komisji konkursowej w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w
Połańcu przy ul. Madalińskiego 1 wraz z Filiami: Filią nr 1
przy ul. Żapniowskiej 1 i Filią nr 2 przy ul. Kościelnej 9
17.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 15 maja 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok.
17.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 15 maja 2017 r. w
sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej
16.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 57/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 maja 2017 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.
12.05.2017 więcej