Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie 2017
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za
2017 rok
06.04.2018 więcej
Uchwała Nr XLVIII/301/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Połaniec na lata 2017-2020
29.11.2017 więcej
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
29.11.2017 więcej
Sprawozdanie 2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za
2016 rok
25.04.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIV/218/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIV/218/2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy Połaniec na 2017 rok
22.12.2016 więcej
Sprawozdanie 2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
12.04.2016 więcej
Uchwała Nr XVII/113/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
28.12.2015 więcej
Sprawozdania
z realizacji budżetu za rok 2014 i 2015
16.11.2015 więcej
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.
27.08.2015 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
17.04.2015 więcej