Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie 2017
Zestawienie dla przygotowania informacji o prowadzonych ocenach
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
05.04.2018 więcej
Decyzja Nr GOS.6220.3.2017.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
23.01.2018 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.4.2017.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
04.01.2018 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.5.2017.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
28.12.2017 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.2.2017.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
13.09.2017 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.3.2016.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
13.09.2017 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.2.2016.KGOS
o uwarunkowaniach środowiskowych
13.09.2017 więcej
Decyzja Nr GOS. 6220.1.2016.KGOS
o środowiskowych uwarunkowaniach
13.09.2017 więcej