Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wzór wniosku
o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów
ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec
na rok 2018"
21.03.2018 więcej
Ewidencja zezwoleń
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
31.05.2017 więcej
Wzór wniosku
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności na terenie Miasta i Gminy Połaniec w
zakresie: -OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI -PROWADZENIA
SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT -PROWADZENIA GRZEBOWISK
ZWŁOK ZWIERZĘCYCH -PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I
ICH CZĘŚCI
15.11.2016 więcej
Wzór wniosku
o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa w ramach
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2016"
16.06.2016 więcej
Wzór wniosku
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności na terenie Miasta i Gminy Połaniec w
zakresie: -OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI -PROWADZENIA
SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT -PROWADZENIA GRZEBOWISK
ZWŁOK ZWIERZĘCYCH -PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I
ICH CZĘŚCI
31.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się