Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wzór wniosku
o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów
ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec
na rok 2018"
21.03.2018 więcej
Ewidencja zezwoleń
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
31.05.2017 więcej
Wzór wniosku
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności na terenie Miasta i Gminy Połaniec w
zakresie: -OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI -PROWADZENIA
SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT -PROWADZENIA GRZEBOWISK
ZWŁOK ZWIERZĘCYCH -PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I
ICH CZĘŚCI
15.11.2016 więcej
Wzór wniosku
o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa w ramach
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2016"
16.06.2016 więcej
Wzór wniosku
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności na terenie Miasta i Gminy Połaniec w
zakresie: -OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI -PROWADZENIA
SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT -PROWADZENIA GRZEBOWISK
ZWŁOK ZWIERZĘCYCH -PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I
ICH CZĘŚCI
31.12.2015 więcej