Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Interpelacja Nr 18/2020
dotycząca sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej
stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec o nr 5869/9
25.02.2020 więcej
Interpelacja Nr 17/2020
dotycząca monitoringu na terenie miejscowości Połaniec
17.02.2020 więcej
Interpelacja Nr16/2020
dotycząca zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym na
terenie miasta Połaniec
17.02.2020 więcej
Interpelacja Nr15/2020
dotycząca budowy brakującego fragmentu odcinka chodnika
ul.Spokojnej
17.02.2020 więcej
Interpelacja Nr 14/2020
dotycząca wyjazdu służbowego w dniach 28-29 września 2019r.
17.02.2020 więcej
Interpelacja nr 13/2019
dotycząca informacji na temat: "Radnych Rady Miejskiej w
Połańcu kadencji 2018-2023, którzy w latach 2017, 2018, 2019
byli zatrudnieni na umowy zlecenie lub umowy o dzieło w
jednostkach podległych UMiG w Połańcu"
31.10.2019 więcej
Interpelacja Nr 12/2019
dotycząca informacji na temat: "Wypłat odszkodowań środków
finansowych z budżetu państwa mieszkańcom z terenu gminy
Połaniec za powódź w 2010 roku"
14.08.2019 więcej
Interpelacja Nr 11/2019
dotycząca informacji na temat: "Sprzedaży nieruchomości przez
Gminę Połaniec zgodnie z uchwałą Nr VII/44/15 Rady Miejskiej
w Połańcu, z dnia 26 marca 2015 roku"
09.08.2019 więcej
Interpelacja Nr 10/2019
dotycząca informacji na temat: "Ogłoszonych przetargów
sprzedaży/ użytkowania wieczystego gruntów położonych na
obszarze strefy inwestycyjnej B1"
08.05.2019 więcej
Interpelacja Nr 9/2019
dotycząca informacji na temat "Umorzonych podatków lub opłat
za 2017 rok"
07.05.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się