2014-04-30

Komisje Rady Miejskiej

1. Komisja Rewizyjna

Porębski Zbigniew - Przewodniczący

Kiciński Tomasz Benedykt - członek

Misiak Jerzy Łukasz - czlonek

Pargieła Jolanta - członek

Płonka Izabela Agnieszka - członek


2. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych

Cichoń Józef - Przewodniczący

Kwiatkowski Zdzisław - członek

Misiak Jerzy Łukasz  - członek

Płonka Izabela Agnieszka - członek

Porębski Zbigniew -członek

Wawrzyniec Andrzej - członek


3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pargieła Jolanta - Przewodniczący

Cichoń Józef - członek

Łańka Adam -członek

Śmistek Anna - członek

Walczyk Leszek Marek - członek

Witek Joanna Małgorzata - czlonek

 

4. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Witek Joanna Małgorzata - Przewodniczący

Dalmata -Konwicka Małgorzata Magdalena - członek

Kwiatkowski Zdzisław - członek

Wawrzyniec Andrzej - członek

Woś Andrzej Franciszek - członek

 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Dalmata -Konwicka Małgorzata Magdalena - Przewodniczący

Łańka Adam -członek

Kiciński Tomasz Benedykt - członek

Śmistek Anna - członek

Walczyk Leszek Marek - członek

  

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się