2015-02-27

dane kontaktowe

NAZWA GMINY     POŁANIEC
woj. świętokrzyskie, pow. staszowski
Kod pocztowy:    28-230
Kod terytorialny:     2612054 - dla miasta, 2612055 - dla gminy
MIEJSCOWOŚĆ:    Połaniec, ul. Ruszczańska 27
NIP:  866-15-80-228
REGON: 0537504
NR Konta bankowego 85 9425 0008 0000 2349 2006 0015 BS Połaniec
KONTAKT     tel: (+48 15) 8650-305, fax: (+48 15) 8650-328, sekretariat@poczta.polaniec.eu