Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nagranie z obrad
LX sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 kwietnia 2018 roku
22.05.2018 więcej
Nagranie z obrad
LXI uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 6 maja
2018 roku
22.05.2018 więcej
Nagranie z obrad
LVII sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 22 lutego 2018 roku
07.03.2018 więcej
Nagranie z obrad
LVI sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 24 stycznia 2018 roku
13.02.2018 więcej
Nagranie z obrad
LV sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 15 stycznia 2018 roku
26.01.2018 więcej
Nagranie z obrad
LIV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 grudnia
2017 roku
10.01.2018 więcej
Nagranie z obrad
z LIII sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 grudnia 2017
roku
10.01.2018 więcej
Nagranie z obrad
LII sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 14 grudnia 2017 roku
21.12.2017 więcej
Nagranie z obrad
LI sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 listopada 2017 roku
08.12.2017 więcej