Lista artykułów

Nazwa artykułu
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
26.04.2016 więcej
Informacja o podmiocie odbierającym odpady w 2018r.
Informacja o podmiocie odbierającym odpady w 2018r.
29.12.2017 więcej
Informacja o podmiocie odbierającym odpady w 2017 r.
Informacja o podmiocie odbierającym odpady w 2017 r.
14.06.2017 więcej
Informacja o poziomach recyklingu odpadów
Informacja o poziomach recyklingu odpadów oraz miejscu
zagospodarowania odpadów.
02.06.2017 więcej
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY POŁANIEC ZA 2016 ROK
28.04.2017 więcej
Sprawozdanie Burmistrza MiG Połaniec, odpady komunalne 2014 rok
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK
09.02.2016 więcej
Informacja o podmiocie odbierającym odpady w roku 2016
Urząd Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w roku 2016
odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Połaniec realizować będzie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. z siedzibą ul.
Krakowska 11, 28-230 Połaniec.
31.12.2015 więcej