Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE KONKURSOWE
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
16.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego
z dn. 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
15.01.2018 więcej
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej
12.01.2018 więcej
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 9 stycznia 2018 r. w
sprawie konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na
realizację programów polityki zdrowotnej na lata 2018-2019
09.01.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko pracy
Referent ds. księgowości budżetowej Referat Finansowo -
Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
05.01.2018 więcej
L I S T A K A N D Y D A T Ó W, spełniających wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 13/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. księgowości budżetowej Referat Finansowo -
Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
04.01.2018 więcej
Sesja Rady Miejskiej w Połańcu
Sesja Rady Miejskiej w Połańcu
28.12.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 28 grudnia 2017 r. w
sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji p.n. "Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia z rur PE Dn 40 mm"
28.12.2017 więcej
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 23 grudnia 2017 r. w
sprawie pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Brzozowej gmina
Połaniec, w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice"
23.12.2017 więcej
20.12.2017 więcej