Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Juszczyk
wg stanu na dzień 31.08.2017 r.
19.09.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Jana Bębenka
pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, wg
stanu na dzień 29.06.2017 r.
24.07.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
16.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2016
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
05.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
radnych Rady Miejskiej w Połańcu
31.05.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 01.01.2017 r. Kierownik SCUW
Oświadczenie majątkowe wg stanu na dz. 01.01.2017 r. Kierownik
SCUW Agnieszka Trela
06.02.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Pracownicy UMiG w Połańcu
20.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy
20.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
radnych Rady Miejskiej w Połańcu
18.05.2016 więcej
12