Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Nr 1 /2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor ds inwestycji i remontów budowlanych
15.02.2018 więcej
20.12.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 8/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
29.03.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 6/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie Nr 6/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
10.02.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 5/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie Nr 5/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
10.02.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 4/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie Nr 4/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
10.02.2017 więcej
Ogłoszenie Nr 3/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ispektor
Ogłoszenie Nr 3/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
08.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze Wychowawca
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze WYCHOWAWCA – (3
etaty w pełnym wymiarze czasu pracy) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
pt. ,, Dla dobra rodziny – zapewnienie dobrej jakości usług
społecznych w gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy
środowiskowej’’ w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
18.01.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR
-Koordynator projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 pt. ,, Dla dobra
rodziny – zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w
gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy
środowiskowej’’
17.01.2017 więcej
12