Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 1/2020
Młodszy referent stanowisko ds inwestycji i remontów drogowych
04.02.2020 więcej
Ogłoszenie Nr 1/2020 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszy referent ds. inwestycji i remontów drogowych
14.01.2020 więcej
Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor ds inwestycji i remontów drogowych
25.10.2019 więcej
Ogłoszenie Nr 5/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszy Referent - stanowisko ds. obsługi kasowej
26.09.2018 więcej
Ogłoszenie Nr 4/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
stanowisko ds urbanistyki i architektury
24.08.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko pracy
Młodszy referent ds. księgowości budżetowej Referat
Finansowo-Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
08.08.2018 więcej
Ogłoszenie Nr 3/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze
Młodszy referent ds księgowości budżetowej
24.07.2018 więcej
WYRAŻENIE ZGODY PRZY REKRUTACJI
WYRAŻENIE ZGODY PRZY REKRUTACJI
28.05.2018 więcej
Ochrona danych osobowych
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY REKRUTACJI – W PRZYPADKU ZBIERANIA
DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
28.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się