Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr XVIII/2015
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 grudnia
2015 roku
25.01.2016 więcej
Projekt protokołu Nr XVII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 17 grudnia 2015 roku
25.01.2016 więcej
Protokół z 26 listopada 2015 r. -projekt
Protokół z 26 listopada 2015 r. -projekt
16.12.2015 więcej
Protokół - sesja uroczysta w dniu 11 listopada 2015 r. -projekt
Protokół - sesja uroczysta w dniu 11 listopada 2015 r. -projekt
16.12.2015 więcej
Projekt protokołu Nr XIV/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28
października 2015 roku
24.11.2015 więcej
Projekt protokołu Nr XIII/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30
września 2015 roku
02.11.2015 więcej
Projekt protokołu Nr XII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 sierpnia 2015 roku
28.10.2015 więcej
Projekt protokołu Nr XI/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 7 lipca
2015 roku
25.08.2015 więcej
Projekt protokołu Nr X/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 czerwca 2015 roku
25.08.2015 więcej
Projekt protokołu Nr IX/2015
Projekt protokołu Nr IX/2015 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w
Połańcu w dniu 10 maja 2015 roku
23.06.2015 więcej
12