Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekt protokołu nr XXXV/2016 z sesji uroczystej Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2016 roku
Projekt protokołu nr XXXV/2016 z sesji uroczystej Rady Miejskiej
w dniu 28 grudnia 2016 roku
24.01.2017 więcej
Projekt protokołu z Nr XXXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej
Projekt protokołu z Nr XXXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej
24.01.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXXIII/2016 z obrad Rady Miejskiej
Projekt protokołu Nr XXXIII/2016 z obrad Rady Miejskiej
14.12.2016 więcej
Projekt protokołu Nr XXXII/2016 z obrad Rady Miejskiej
Projekt protokołu Nr XXXII/2016 z obrad Rady Miejskiej
29.11.2016 więcej
Projekt protokołu Nr XXXI/2016 z obrad Rady Miejskiej
Projekt protokołu Nr XXXI/2016 z obrad Rady Miejskiej
29.11.2016 więcej
Projekt protokołu nr XXX z obrad Rady Miejskiej
Projekt protokołu nr XXX z obrad Rady Miejskiej
26.10.2016 więcej
Projekt protokołu nr XXIX z obrad Rady Miejskiej
Projekt protokołu nr XXIX z obrad Rady Miejskiej
26.10.2016 więcej
Projekt protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXVIII/2016
Projekt protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XXVIII/2016
14.09.2016 więcej
Projekt Protokołu Nr XXVII/2016
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 18 lipca
2016 roku
24.08.2016 więcej
Projekt Protokołu Nr XXVI/2016
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 czerwca 2016 roku
24.08.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się