Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr LIV/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 grudnia
2017 roku
23.01.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LIII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29
grudnia 2017 roku
23.01.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 14 grudnia 2017 roku
23.01.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LI/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 listopada 2017 roku
13.12.2017 więcej
Projekt protokołu Nr L/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada
2017 roku
28.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLIX/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 października 2017
roku
28.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVIII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 19
października 2017 roku
23.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 września 2017 roku
25.10.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVI/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 13
września 2017 roku
26.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLV/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 sierpnia 2017 roku
26.09.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się