Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr LIV/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 grudnia
2017 roku
23.01.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LIII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29
grudnia 2017 roku
23.01.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 14 grudnia 2017 roku
23.01.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LI/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 listopada 2017 roku
13.12.2017 więcej
Projekt protokołu Nr L/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada
2017 roku
28.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLIX/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 października 2017
roku
28.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVIII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 19
października 2017 roku
23.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 września 2017 roku
25.10.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVI/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 13
września 2017 roku
26.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLV/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 sierpnia 2017 roku
26.09.2017 więcej
12