Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr LI/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 listopada 2017 roku
13.12.2017 więcej
Projekt protokołu Nr L/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada
2017 roku
28.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLIX/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 października 2017
roku
28.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVIII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 19
października 2017 roku
23.11.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 września 2017 roku
25.10.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLVI/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 13
września 2017 roku
26.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLV/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 sierpnia 2017 roku
26.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLIV/2017 Rady Miejskiej z posiedzenia w dniu 3 sierpnia 2017 roku
Projekt protokołu Nr XLIV/2017 Rady Miejskiej z posiedzenia w
dniu 3 sierpnia 2017 roku
29.08.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLIII/2017 Rady Miejskiej z posiedzenia w dniu 19 lipca 2017 roku
Projekt protokołu Nr XLIII/2017 Rady Miejskiej z posiedzenia w
dniu 19 lipca 2017 roku
29.08.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XLII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 31 maja 2017 roku
17.07.2017 więcej
12