Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr LVII/2018
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 22 lutego 2018 roku
20.03.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LVI/2018
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 24 stycznia 2018 roku
21.02.2018 więcej
Protokół Nr LV/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 15
stycznia 2018 roku
21.02.2018 więcej