Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr III/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27
listopada 2018 roku
13.12.2018 więcej
Projekt protokołu Nr II/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27
listopada 2018 roku
13.12.2018 więcej
Projekt protokołu Nr I/2018
z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 21
listopada 2018 roku
13.12.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LXVIII/2018
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada
2018 roku
13.12.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LXVII/2018
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 października 2018
roku
13.12.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LXVI/2018
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 września 2018 roku
23.10.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LXV/2018
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 sierpnia 2018 roku
25.09.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LXIV/2018
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 31 lipca
2018 roku
28.08.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LXIII/2018
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 czerwca 2018 roku
28.08.2018 więcej
Projekt protokołu Nr LXII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 24 maja 2018 roku
Projekt protokołu Nr LXII/2018 z sesji Rady Miejskiej w
Połańcu w dniu 24 maja 2018 roku
26.06.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się