Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół Nr XVIII/2015
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 grudnia
2015 roku
01.02.2016 więcej
Protokół Nr XVII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 17 grudnia 2015 roku
01.02.2016 więcej
Protokół Nr XVI/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 listopada 2015 roku
22.12.2015 więcej
Protokół Nr XV/2015
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada
2015 roku
22.12.2015 więcej
Protokół Nr XIV/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28
października 2015 roku
01.12.2015 więcej
Protokół Nr XIII/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30
września 2015 roku
01.12.2015 więcej
Protokół Nr XII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 sierpnia 2015 roku
01.12.2015 więcej
Protokół Nr XI/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 7 lipca
2015 roku
01.09.2015 więcej
Protokół Nr X/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 czerwca 2015 roku
01.09.2015 więcej
Protokół Nr IX/2015
Protokół Nr IX/2015 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w
Połańcu w dniu 10 maja 2015 roku
30.06.2015 więcej
12