Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół Nr XVIII/2015
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 grudnia
2015 roku
01.02.2016 więcej
Protokół Nr XVII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 17 grudnia 2015 roku
01.02.2016 więcej
Protokół Nr XVI/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 listopada 2015 roku
22.12.2015 więcej
Protokół Nr XV/2015
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada
2015 roku
22.12.2015 więcej
Protokół Nr XIV/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28
października 2015 roku
01.12.2015 więcej
Protokół Nr XIII/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30
września 2015 roku
01.12.2015 więcej
Protokół Nr XII/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 27 sierpnia 2015 roku
01.12.2015 więcej
Protokół Nr XI/2015
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 7 lipca
2015 roku
01.09.2015 więcej
Protokół Nr X/2015
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 25 czerwca 2015 roku
01.09.2015 więcej
Protokół Nr IX/2015
Protokół Nr IX/2015 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w
Połańcu w dniu 10 maja 2015 roku
30.06.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się