Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół nr XXXV/2016 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 grudnia 2016 roku
Protokół nr XXXV/2016 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w
Połańcu
31.01.2017 więcej
Protokół nr XXXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 15 grudnia 2016 roku
Protokół nr XXXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w
dniu 15 grudnia 2016 roku
31.01.2017 więcej
Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXIII z dnia 30 listopada 2016 roku
Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XXXIII z dnia 30 listopada
2016 roku
21.12.2016 więcej
Protokół Nr XXXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w dniu 11 listopada 2016 roku
Protokół Nr XXXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w dniu 11
listopada 2016 roku
06.12.2016 więcej
Protokół Nr XXXI/2016 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2016 roku
Protokół Nr XXXI/2016 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27
października 2016 roku
06.12.2016 więcej
Protokół Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
Protokół Nr XXX z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
24.11.2016 więcej
Protokół Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
Protokół Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
24.11.2016 więcej
Protokół Nr XXVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
Protokół Nr XXVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Połańcu
20.09.2016 więcej
Protokół Nr XXVII/2016
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 18 lipca
2016 roku
01.09.2016 więcej
Protokół Nr XXVI/2016
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 czerwca 2016 roku
01.09.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się