Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół Nr LIV/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 grudnia
2017 roku
30.01.2018 więcej
Protokół Nr LIII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29
grudnia 2017 roku
30.01.2018 więcej
Protokół Nr LII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 14 grudnia 2017 roku
30.01.2018 więcej
Protokół Nr LI/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 listopada 2017 roku
20.12.2017 więcej
Protokół Nr L/2017
z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada
2017 roku
01.12.2017 więcej
Protokół Nr XLIX/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 października 2017
roku
01.12.2017 więcej
Protokół Nr XLVIII/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 19
października 2017 roku
01.12.2017 więcej
Protokół Nr XLVII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 września 2017 roku
30.10.2017 więcej
Protokół Nr XLVI/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 13
września 2017 roku
05.10.2017 więcej
Protokół Nr XLV/2017
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 sierpnia 2017 roku
05.10.2017 więcej
12