Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokół Nr XXV/2019
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 19 grudnia 2019r.
04.02.2020 więcej
Protokół Nr XXIV2019
z sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019r.
23.12.2019 więcej
Protokół Nr XXIII/2019
z sesji Rady Miejskiej w dniu 11 listopada 2019r.
23.12.2019 więcej
Protokół Nr XXII/2019
z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2019 roku.
04.12.2019 więcej
Protokół Nr XXII/2019
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 października 2019
roku
03.12.2019 więcej
Protokół Nr XXI/2019
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 września 2019 roku
05.11.2019 więcej
Protokół Nr XX/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 10
września 2019 roku
05.11.2019 więcej
Protokół Nr XIX/2019
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku
05.11.2019 więcej
Protokół Nr XVIII/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 26 lipca
2019 roku
05.11.2019 więcej
Protokół Nr XVII/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 10 lipca
2019 roku
05.11.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się