Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmiany w składach komisji referendum
Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie
zmiany w składach obwodowych komisji do spraw referendum
ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
19.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 63/2015 sprawie obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych
komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
11.08.2015 więcej
Zawiadomienie składów komisji ds. referendum
Zawiadomienie losowanie osób do składów obwodowych komisji ds.
referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
07.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 62/2015 wskazanie osób do komisji ds referendum
Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Z
dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z
urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum
07.08.2015 więcej
O b w i e s z c z e n i e o obwodach w referendum.
O b w i e s z c z e n i e o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw
referendum, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.
27.07.2015 więcej
O b w i e s z c z e n i e Burmistrza w sprawie: wyznaczenia miejsc
O b w i e s z c z e n i e Burmistrza z 29 czerwca 2015r. w
sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń plakatów w referendum ogólnokrajowym
06.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się