Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie zmiany w składach komisji referendum
Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie
zmiany w składach obwodowych komisji do spraw referendum
ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
19.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 63/2015 sprawie obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych
komisji do spraw referendum ogólnokrajowego
11.08.2015 więcej
Zawiadomienie składów komisji ds. referendum
Zawiadomienie losowanie osób do składów obwodowych komisji ds.
referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
07.08.2015 więcej
Zarządzenie Nr 62/2015 wskazanie osób do komisji ds referendum
Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Z
dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z
urzędu w skład obwodowych komisji do spraw referendum
07.08.2015 więcej
O b w i e s z c z e n i e o obwodach w referendum.
O b w i e s z c z e n i e o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw
referendum, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.
27.07.2015 więcej
O b w i e s z c z e n i e Burmistrza w sprawie: wyznaczenia miejsc
O b w i e s z c z e n i e Burmistrza z 29 czerwca 2015r. w
sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń plakatów w referendum ogólnokrajowym
06.07.2015 więcej