Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVII/119/2015 RM w sprawie zmiany Statutu
Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17
grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy
Połaniec
13.06.2016 więcej
Status Gminy
Status
10.03.2015 więcej