Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXVI/157/2016
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu za
2015 rok
07.07.2016 więcej
Uchwała Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
zamiany gruntów w Brzozowej gmina Połaniec oznaczonych jako
działki numer 588/1, 588/2, 590/1 i 590/2 na działkę numer
593/3
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/120/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta i Gminy Połaniec na lata 2016 - 2023
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/119/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/118/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie
porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów
pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze
szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania
im na lata 2016 - 2017"
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/117/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Poprawa
jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby
układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata
2016 - 2017"
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/116/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie
szczepień ochronnych na lata 2016 - 2017
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/115/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/114/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec
na lata 2015 - 2018
22.12.2015 więcej
Uchwała Nr XVII/113/2015
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
22.12.2015 więcej