Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 rokuzmieniająca uchwałę Nr XXXVII/240/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/240/12 z dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia2016 roku zmieniająca uchwałę Nr LXII/394/14 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr LXII/394/14 z dnia 9
września 2014 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i
Gminy Połaniec
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu
Uchwała Nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Połańcu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/225/2016 sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Połańcu przy ulicy Ruszczańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 1 Połaniec jako działka numer 5869/9 o powierzchni 0,3737ha
Uchwała Nr XXXIV/224/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Połańcu
przy ulicy Ruszczańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów
obrębu 1 Połaniec jako działka numer 5869/9 o powierzchni
0,3737ha
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdzieci Nowe, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 15 Zdzieci jako działka numer 21/3 o powierzchni 0,09 ha, w drodze przetargu
Uchwała Nr XXXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Zdzieci Nowe, gmina Połaniec,
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 15 Zdzieci
jako działka numer 21/3 o powierzchni 0,09 ha, w drodze
przetargu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/222/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Brzozowa gmina Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 371,374,437/1
Uchwała Nr XXXIV/222/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2017 roku w sprawie zamiany gruntów położonych w
obrębie geodezyjnym Brzozowa gmina Połaniec, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki numer: 371,374,437/1
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
Uchwała Nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2016 rok
22.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się