Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 rokuzmieniająca uchwałę Nr XXXVII/240/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XXXIV/229/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/240/12 z dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia2016 roku zmieniająca uchwałę Nr LXII/394/14 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XXXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr LXII/394/14 z dnia 9
września 2014 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i
Gminy Połaniec
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu
Uchwała Nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Połańcu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/225/2016 sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Połańcu przy ulicy Ruszczańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 1 Połaniec jako działka numer 5869/9 o powierzchni 0,3737ha
Uchwała Nr XXXIV/224/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem byłego internatu położonej w Połańcu
przy ulicy Ruszczańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów
obrębu 1 Połaniec jako działka numer 5869/9 o powierzchni
0,3737ha
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdzieci Nowe, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 15 Zdzieci jako działka numer 21/3 o powierzchni 0,09 ha, w drodze przetargu
Uchwała Nr XXXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Zdzieci Nowe, gmina Połaniec,
oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego 15 Zdzieci
jako działka numer 21/3 o powierzchni 0,09 ha, w drodze
przetargu
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/222/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Brzozowa gmina Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 371,374,437/1
Uchwała Nr XXXIV/222/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2017 roku w sprawie zamiany gruntów położonych w
obrębie geodezyjnym Brzozowa gmina Połaniec, oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki numer: 371,374,437/1
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
22.12.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2016 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
Uchwała Nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Połaniec na 2016 rok
22.12.2016 więcej