Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LIII/337/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
wydawania gazety samorządowej "Kosynier - Nasza Ziemia
Połaniecka"
05.01.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/336/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
wydawania gazety Rady Miejskiej w Połańcu "Merkuriusz
Połaniecki"
05.01.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/335/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Połańcu
Sp. z o.o. zarządzania zamknietym składowiskiem odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne, położonym w Luszycy, gmina
Połaniec
05.01.2018 więcej
Uchwała Nr LII/334/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
podjęcia działań zmierzających do rozpoznania potencjału
Miasta i Gminy Połaniec w zasoby geotermalne i rozpoczęcia
działań w kierunku ich wykorzystania
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/333/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/332/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
położonych w Brzozowej gmina Połaniec, w obrębie Strefy
Inwestycyjnej C
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/331/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych
położonych w Brzozowej, gmina Połaniec, w obrębie Strefy
Inwestycyjnej C
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/330/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 14 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej o nazwie Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Połańcu oraz nadania jej statutu
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/329/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz
wspólnej realizacji Projektu pn.: "Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu
Staszowskiego i Gminy Połaniec
21.12.2017 więcej
Uchwała Nr LII/328/2017
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie
porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów
pielęgniarskich w ramach porad udzielanych przez lekarzy, ze
szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania
im" na lata 2018 - 2019
21.12.2017 więcej