Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr LVI/354/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntów położonych
na terenie obrębu Okrągła gmina Połaniec
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/353/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Połaniec
nieruchomości zabudowanej położonej w Połańcu przy ul.
Lipowej 20
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/352/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/351/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Połańcu
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/350/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/349/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
uchwalenia zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/348/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na
2018 rok
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/347/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na
2018 rok
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/346/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
na 2018 rok
31.01.2018 więcej
Uchwała Nr LVI/345/2018
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
na 2018 rok
31.01.2018 więcej
12