Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie 2015
Zestawienie dla przygotowania informacji o prowadzonych ocenach
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
06.04.2016 więcej
Sprawozdanie 2014
Zestawienie dla przygotowania informacji o prowadzonych ocenach
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
06.04.2016 więcej
Sprawozdanie 2013
Zestawienie dla przygotowania informacji o prowadzonych ocenach
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
06.04.2016 więcej
Karty informacyjne o dokumentach środowiskowych
Karty informacyjne o dokumentach środowiskowych udostępnione
przez Ministerstwo Śwrodowiska
12.08.2015 więcej