2014-04-30

Władze Miasta i Gminy Połaniec

Burmistrz Miasta i Gminy  - Jacek Tarnowski

tel. +48 15 /8650 305

 

Zastępca Burmistrza -

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo

tel. (48 15) 8650-034, wew. 404

 

Sekretarz Gminy - Mieczysław Machulak

tel. (48 15) 8655-328, wew. 416

 

Skarbnik Gminy - Małgorzata Żugaj

tel. (48 15) 8650-036, wew. 312