Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II
o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze
właściwości - gm. Połaniec
07.10.2019 więcej
Informacja dla OKW
o terminach szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
30.09.2019 więcej
Komisarz Wyborczy w Kielcach II
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwości Gminy Połaniec
26.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 86/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 23 września 2019 r. w
sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 roku
26.09.2019 więcej
Wytyczne dla OKW
Uchwała Nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2
września 2019 r.
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 81/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Połaniec do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 roku
25.09.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 157/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r. w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
24.09.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 156/2019
POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
23.09.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 13 września 2019 roku o terminie losowania składów
obwodowych komisji wyborczych w gminie Połaniec
16.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 12 września 2019 roku
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wybroczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
12.09.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się