Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 6 października 2015r.
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza z dnia 6 października
2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w
Rudnikach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
07.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 5 października 2015r.
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 5 października 2015r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i
Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
07.10.2015 więcej
Zawiadomienie Burmistrza Połańca o losowaniu składów komisji
Zawiadomienie Burmistrza Połańca o losowaniu osób do składów
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RPi Senatu RP,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
02.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 30 września 2015r.
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie
wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji
wyborczych
02.10.2015 więcej
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania, w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
16.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza w sprawie aktów pełnomocnictwa
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do sporządzania
aktów pełnomocnictwa do Sejmu RP i Senatu RP
08.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie miejsc na obwieszczenia
Zarządzenie Nr 74/201z dnia 4 września 2015r. w sprawie
wyznaczenia miejsc
08.09.2015 więcej