Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 6 października 2015r.
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza z dnia 6 października
2015r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w
Rudnikach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
07.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 5 października 2015r.
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 5 października 2015r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i
Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
07.10.2015 więcej
Zawiadomienie Burmistrza Połańca o losowaniu składów komisji
Zawiadomienie Burmistrza Połańca o losowaniu osób do składów
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RPi Senatu RP,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
02.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 30 września 2015r.
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie
wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji
wyborczych
02.10.2015 więcej
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania, w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
16.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza w sprawie aktów pełnomocnictwa
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec do sporządzania
aktów pełnomocnictwa do Sejmu RP i Senatu RP
08.09.2015 więcej
Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie miejsc na obwieszczenia
Zarządzenie Nr 74/201z dnia 4 września 2015r. w sprawie
wyznaczenia miejsc
08.09.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się