Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Komisarz Wyborczy w Kielcach II
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwym - gm. Połaniec
16.05.2019 więcej
Informacja dla OKW
o terminach szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego
13.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr 39/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 maja 2019 roku w
sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
13.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 85/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 6 maja 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 29 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych
zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie
Połaniec oraz o terminie ewentualnego losowania.
29.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 35/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 12 kwietnia 2019 r. w
sprawie ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej
obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 roku
12.04.2019 więcej
Zgłoszenie kandydatów do OKW
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
10.04.2019 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w
wyborach do Parlamentu Europejskiego
10.04.2019 więcej
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
10.04.2019 więcej
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 4 kwietnia 2019 roku o
numerach oraz granicach obwodów głosowania
10.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się