Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
14.08.2018 więcej
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
14.08.2018 więcej
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018
r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
14.08.2018 więcej
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego
Na urzędnika wyborczego na terenie Miasta i Gminy Połaniec
został powołany Piotr Mastalerz
30.05.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/366/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr LVIII/366/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
21.05.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/365/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr LVIII/365/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
21.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr17/ 2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Zarządzenie Nr17/ 2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13
lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do
rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
28.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się