Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24
października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze
województwa świętokrzyskiego
26.10.2018 więcej
Informacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu
Informacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu
19.10.2018 więcej
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu
19.10.2018 więcej
Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu
Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej w Połańcu
19.10.2018 więcej
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej w Połańcu
19.10.2018 więcej
Dyżur Urzędnika Wyborczego
Dyżur Urzędnika Wyborczego
18.10.2018 więcej
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych
na dzień 21 października 2018 roku
15.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 2
października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na
burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
10.10.2018 więcej
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŁAŃCU z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POŁAŃCU z dnia 2
października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
10.10.2018 więcej
Dyżury członków MKW
Dyżury członków MKW
08.10.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się