Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
UCHWAŁA Nr 7/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Połańcu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu w okręgu wyborczym Nr 1, zarządzonych na dzień 9 października 2016 roku
UCHWAŁA Nr 7/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia
13 września 2016 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 1 w Połańcu dla przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu w okręgu
wyborczym Nr 1, zarządzonych na dzień 9 października 2016
roku
14.09.2016 więcej
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 6 września 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 9 października 2016 roku
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 6
września 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w
Połańcu w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 9
października 2016 roku
14.09.2016 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej W Połańcu z dnia 9 września 2016r. w sprawie publicznego losowania kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Połańcu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu, zarządzonych na dzień 9 października 2016 roku
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej W Połańcu z dnia 9
września 2016r. w sprawie publicznego losowania kandydatów na
członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Połańcu w
wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu,
zarządzonych na dzień 9 października 2016 roku
09.09.2016 więcej
Informacja - uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Połancu z dnia 6 września 2016r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Połańcu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 6
września 2016r. w sprawie przyznania numerów dla list
kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do
Rady Miejskiej w Połańcu
07.09.2016 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu o składzie, siedzibie oraz pełnionych dyżurach /aktualizacja/
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu o składzie,
siedzibie oraz pełnionych dyżurach /aktualizacja/
01.09.2016 więcej
Nabór do pracy w obwodowej komisji wyborczej nr 1
Nabór do pracy w obwodowej komisji wyborczej nr 1
01.09.2016 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 31
sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej
Komisji Wyborczej w Połańcu
01.09.2016 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania numerów listom kandydatów w drodze losowania wyborach uzupełniających
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Połańcu z dnia 31
sierpnia 2016r. w sprawie nadania numerów listom kandydatów w
drodze losowania wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w
Połańcu, zarządzonych na dzień 9 października 2016 roku
31.08.2016 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego Kielce II o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego.
Komunikat Komisarza Wyborczego Kielce II o obowiązku złożenia
sprawozdania finansowego.
25.08.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się