Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 113/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016 r. w
sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
28.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Połaniec
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
86/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie miesięcznego
wynagrodzenia kierowników i zastępców niektórych jednostek
organizacyjnych Gminy Połaniec
24.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 112/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok.
24.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 111/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Miasta i
Gminy Połaniec na 2016 rok.
24.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 110/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016r. w
sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do
dokonywania zmian w planach wydatków jednostek
16.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 109/2016
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 grudnia 2016r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok.
10.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
30.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 107/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 grudnia 2016r. w
sprawie powołania skłądu osobowego Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik
Samorządowego Centrum Usług Wpólnych (skrót: SCUW) w
Połańcu
27.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 106/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 21 grudnia 2016 r. w
sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od
towarów i usług w Gminie Połaniec i jej jednostkach
budżetowych
21.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 105/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 grudnia 2016r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego.
20.12.2016 więcej