Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 142/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 29 grudnia 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 141/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 29 grudnia 2017 r. w
sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do
dokonywania zmian w planach wydatków jednostek
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 140/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 28 grudnia 2017 r. w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych
05.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 139/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 28 grudnia 2017 r. w
sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 138/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 22 grudnia 2017 r. w
sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Brzozowej gmina Połaniec, w granicach
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice"
23.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 137/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 15 grudnia 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 136/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn 30 listopada 2017 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 135/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 listopada 2017 r. w
sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Połańcu
13.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 134/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 30 listopada 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 133/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 28 listopada 2017 r. w
sprawie przyznania stypendiów artystycznych I i II stopnia
dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością
artystyczną
28.11.2017 więcej