Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 141/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31 grudnia 2018 r. w
sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez
kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Połaniec
31.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 140/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31 grudnia 2018 r. w
sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do
dokonywania zmian w planach wydatków jednostek
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 139/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 31 grudnia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 138/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 13 grudnia 2018r. w
sprawie wprowadzenia analizy poufności, integralności i
rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń i
ryzykau Administratora
08.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 137/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 13 grudnia 2018r. w
sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych u
Administratora
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 136/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 13 grudnia 2018r. w
sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych u
Administratora
13.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 135/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 11 grudnia 2018r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 134/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 listopada 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 133/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 132/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 22 listopada 2018 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
22.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się