Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 122/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 30 października 2018
r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w
Połańcu, na osiedlu "Południec"
30.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 121/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 29 października 2018
r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i
Gminy Połaniec z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Połaniec
30.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 120/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 26 października 2018
r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018
rok
30.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 119/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 19 października 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz sposobu ich ustalania
za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w
użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu.
19.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 118/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 16 października 2018r.
w sprawie przyznania stypendiów artystycznych I i II stopnia
dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością
artystyczną.
18.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 117/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 10 października 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
18.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 116/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 10 października 2018r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - Mł. Referent
ds. obsługi kasowej
15.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 115/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 28 września 2018r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
15.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 114/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 września 2018 r.w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie udzielenia
upoważnień i pełnomocnictw dla Pana Romana Adamczaka,
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz udzielenia
upoważnień dla Pani Małgorzaty Żugaj, Skarbnika Gminy
Połaniec
03.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 113/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 września 2018 r.
03.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się