Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 10/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 17 stycznia 2018 r. w
sprawie przyznania stypendiów sportowych I, II, III stopnia
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec za osiągnięte wyniki
sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 9/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 16 stycznia 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i
przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych ogłaszanych w 2018 roku
16.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 8/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 16 stycznia 2018 r. w
sprawie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 16 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego
16.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 7/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 10 stycznia 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu analizy i oceny
wniosków wraz z dokumentacją o przyznanie stypendiów
sportowych I, II i III stopnia oraz nagród Burmistrza Miasta i
Gminy Połaniec, za wybitne wyniki sportowe w 2017 roku
mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 6/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 9 stycznia 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej na
lata 2018-2019
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 9 stycznia 2018 r. w
sprawie ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do
składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej na
lata 2018-2019
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 4/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 4 stycznia 2018 r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej dla
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Referent ds.
księgowości budżetowej
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 3/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 3 stycznia 2018 r. w
sprawie udzielania zamówień publicznych
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 2/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 3 stycznia 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 2 stycznia 2018 r. w
sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości na lata 2018 - 2020
02.01.2018 więcej