Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 31/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 2 marca 2018 r. w
sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
16.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 30/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 2 marca 2018 r. w
sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu z
tytułu podróży służbowej na obszarze kraju lub poza
granicami kraju samochodem osobowym niebędącym własnością
pracodawcy
16.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 29/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 2 marca 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 r.
12.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 28/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 1 marca 2018 r. w
sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
Połaniec
08.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powierzenia spraw Zastępcy
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
06.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z
dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
Miasta i Gminy Połaniec
01.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 25/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 lutego 2018 r. w
sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
28.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 24/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 27 lutego 2018 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2009 Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Połaniec
28.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 23/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 20 lutego 2018 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów
promocyjnych
20.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 22/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 8 lutego 2018 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w
sprawie: upoważnień do podpisywania pism i decyzji
13.02.2018 więcej
1234